HEAD OFFICE

Zhihong YANG(Justine)

Zhihong YANG(Justine)

HR Manager

Hao Tang(Horace)

Hao Tang(Horace)

IT Support Technician

Lei Gao(Gloria)

Lei Gao(Gloria)

Purchasing Manager

Chao Hou(Kevin)

Chao Hou(Kevin)

Quality Control&Training Manager

Wei Sun

Wei Sun

Master Chef

Xing Su(Wendy)

Xing Su(Wendy)

Business Development Officer

Tong Yuan(Damon)

Tong Yuan(Damon)

Chef

Momotea Howick

Wei Xia(Raymon)

Wei Xia(Raymon)

Store Manager

Momotea Albany

Chao Hou(Kevin)

Chao Hou(Kevin)

Store Manager

Momotea Newmarket

Shelly WU

Shelly WU

Store Manager

Momotea Henderson

Shanshan Wang(Sharon)

Shanshan Wang(Sharon)

Store Manager